Monday, July 23, 2007

ေနာင္အင္းေလး အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

``အင္းေလး ေဒသသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေရႊ ခ်ိဳင္၀ွမ္းရွိ အင္းေလးကန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးကန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၁၀)သန္းခန္႔မွ စ၍ ျဖစ္ေပၚ လာသည္ဟု သုေတသီတို႔ ဆိုၾကပါသည္။ ထံုးေက်ာက္တံုးမ်ား ေရတိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ထံုးေက်ာက္ အရည္ေပ်ာ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေပ်ာ္၀င္ကန္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ အျမင့္ေပ ၂၉၁၅တြင္ တည္ရွိၿပီး ကန္၏ ေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ အျမင့္ေပ ၄၀၀၀ေက်ာ္ ျမင့္ေသာ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ သြယ္တန္းေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ား ရွိသည္။ ယခင္က မိုင္(၁၀၀)ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေတာင္ေျမာက္အလ်ား (၁၁)မိုင္ အက်ယ္ (၄)မိုင္ခန္႔သာ ရွိပါေတာ့သည္။

အင္းေလးဟု ေခၚဆိုရာမွာ အင္း၄ရြာကို အတုိေကာက္ ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးေဒသရွိ နမ့္ပန္ရြာ၊ ၀မ္လံု (ေခၚ) ရြာႀကီးဗန္းပံု၊ ေနာင္ေတာ (ေခၚ) ေနာင္ေတာင္း၊ ဟိုင္းယ(ေခၚ) ဟဲယာရြာမ ဟူေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ၄ခုကို စုေပါင္း ေခၚဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရြာႀကီး ၄ရြာမွ အစျပဳ၍ အျခားရြာမ်ား တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာ ပါသည္။ ေဒသခံ အင္းသားတို႔ အေနျဖင့္ (၂၀)ရာစု အစပိုင္းအထိ ``အင္းေလးရြာ´´ ဟုေခၚဆိုမႈ ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ``အင္းေလး´´ဟုသာ ေခၚၾကပါသည္။

အင္းေလးကန္ႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ ေဒသတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားကို ``အင္းသား´´ဟု ေခၚၾကပါသည္။ အင္းေလးရြာ စစ္တမ္းတြင္ အင္းသားကို ``ေငြခြန္ အစုသား´´ဟု ေခၚဆိုထား ပါသည္။ ရွမ္းတို႔ကမူ ``မန္႔ေနာင္´´ဟု ေခၚၾကပါသည္။ (မန္႔=ျမန္မာ ေနာင္=ေရကန္) ပအို႔၀္တို႔ကမူ အင္းသားတို႔ကို ``ေနာင္သား´´ဟု ေခၚၾကပါသည္။

အင္းသားတို႔မွာ တိဗက္ျမန္မာ အႏြယ္၀င္ ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။

အင္းေလးေဒသရွိ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ-

၁။ နမ္႔ဟူးရြာရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား
၂။ အင္းတိမ္ရြာရွိ ေရႊအင္းတိမ္ဘုရားႏွင့္ ေစာင္းေတာ္ႀကီး
၃။ ေခါင္တိုင္ရြာရွိ ေရႊျမင္တင္ဘုရာႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း
၄။ သန္းေတာင္ရြာရွိ ေရႊသန္းေတာင္ဘုရား
၅။ ဟဲယာရြာမရွိ ေရႊဂူဘုရားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း
၆။ နမ့္ပန္ရြာရွိ အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရား
၇။ ျမသိန္းတန္ရြာရွိ ျမသိန္းတန္ဘုရား
ဂ။ သလဲဦးရြာရွိ ခြဲျခမ္းေစတီ
၉။ မိုင္းေသာက္ရြာရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ
၁၀။ ငါးဖယ္ေခ်ာင္းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

အင္းေလး ေဒသသည္ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စု (၃၅)စုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အင္းေရျပင္တြင္ ေျခတံရွည္အိမ္မ်ား ေဆာက္ထားရာ ရြာေပါင္း (၁၇၆)ရြာရွိပါသည္။ ပါတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္ (၄၅၁)ရြာ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ တစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ေရျခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ အထူးေအာင္ျမင္ၿပီး၊ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ ကလည္း လက္ရာေျမာက္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား ပါသည္။ ေရေပၚေစ်းႏွင့္ နမ္႔ပန္ေစ်းကလည္း စည္ကားၿပီး ကမၻာေက်ာ္ပါသည္။´´

စာတစ္အုပ္မွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခ်ိဳ႕ပါ.. အင္းေလးကန္ဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သလို တကယ္လဲ လည္လို႔ ပတ္လို႔ ေကာင္းပါတယ္.. သာယာလွပမႈ ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနသလို ထူးျခားတဲ့ ေဒသတစ္ခုလဲ ျဖစ္ပါတယ္..

ဒါေပမဲ့လဲ မျမင္သာေသာ အေၾကာင္းတရားဆိုးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိလာၾက ပါတယ္.. အဆိုးဆံုး တစ္ခုကေတာ့ အင္းေလးကန္ေရျပင္က တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ က်ဥ္းေျမာင္း လာေနတယ္ ဆိုတာ တိုင္းတာ ခ်က္ေတြ အရ ေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာပါ..

အင္းေလးကန္ ပါတ္၀န္းက်င္က ေတာင္တန္းေတြမွာ အပင္ေတြ နည္းသြားလို႔ ႏွဳံးေတြ မိုးေရနဲ႔ အတူ ပါလာတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္းေျမာ စိုက္ခင္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လာၾကတာ၊ ဓါတုပိုးသက္ေဆးေတြ၊ ေျမၾသဇာေတြ သံုးလာတာက တစ္မ်ိဳး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ (ဥပမာ အမွိဳက္နဲ႔ အညစ္အေၾကး စြန္႔မႈစနစ္၊ တိုးပြားလာတဲ့ ဒိုက္ေတြ ဖယ္ထုတ္တဲ့စနစ္) ေတြ မရွိေသးတာက တစ္ဖံုနဲ႔ အင္းေလးကန္ဟာ ဧရိယာ က်ဥ္းလာၿပီး ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ရမဲ့ အေျခအေန ေရာက္လာခဲ့ ပါတယ္..

ဒါေၾကာင့္ပဲ အဲ့ဒီလို အင္းေလးကန္ မေျပာက္ကြယ္ေအာင္၊ မပ်က္စီးေအာင္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက စီမံကိန္းေတြ ဆြဲၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္..

ကၽြန္ေတာ္ ၾကားမိတာေတြက ေတာ့..

၁။ အင္းေလးကန္ ပါတ္၀န္းက်င္က ေတာင္ေတြမွာ အပင္ေတြထိန္းသိမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေနျခင္း..
၂။ အရင္ အင္းေလးမွာ ဇာပနခ်စရာ ေနရာမရွိလို႔ ေရကန္အတြင္းကို အသံုးျပဳမႈ ကင္းေ၀းေအာင္ ကုန္းေပၚမွာ ေနရာတစ္ခုနဲ႔ မီးစက္တစ္ခု လုပ္ေပးထားျခင္း..
၃။ အင္းေလးကန္ထဲမွာ ကၽြန္းေျမာေတြ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ကန္႔သတ္ျခင္း..
၄။ အင္းေလးကန္မွာ သြားေနတဲ့ ေလွတိုင္း တစ္ေခါက္ ျခင္းတစ္လံုး ေဗဒါပင္ေတြ ဆယ္ယူဖို႔ နဲ႔ သယ္လာတဲ့ အပင္ေတြကို ကုန္းေျမတစ္ခုမွာ ေျမေဆြးလုပ္ပစ္ျခင္း..
၅။ စိုက္ခင္းေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ဓာတုေဆးေတြကို တားျမစ္ၿပီး၊ ခုနကရတဲ့ သဘာ၀ ေျမေဆြးေတြ အသံုးျပဳၾကဖို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း..
၆။ အညစ္အေၾကးေတြ ကန္ထဲ မစြန္႔ပစ္ဖို႔ Fiber/Plastic ဗံုး တစ္အိမ္တစ္လံုး အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ အျခားေနရာတစ္ခုမွာ စုေပါင္းစြန္႔ပစ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း..
၇။ အဲ့ဒီ အညစ္အေၾကးေတြကိုလဲ Biotechnology နည္းပညာသံုးၿပီး၊ ပိုးေမြး ေျခဖ်က္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း..
၈။ ရြာေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြ ထပ္ၿပီး အင္းေရျပင္ေပၚမွာ မတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ တားျမစ္ျခင္း..
၉။ ကန္ေရျပင္ အရင္ကလို ျပန္လည္ က်ယ္၀န္းလာေစဖို႔ နဳံးေျမမ်ားျပန္လည္ ဆယ္ယူျခင္း..
၁၀။ ကန္မွာ တိုးပြားလာတဲ့ ေဗဒါပင္၊ ဒိုက္ေတြကို စက္ေတြသံုးၿပီး ဆယ္ယူျခင္း..

အဲ့ဒါေတြ ကို အေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္.. တစ္ခ်ိဳ႕လဲ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ အင္းေလးကို လြန္ခဲ့တဲ့ လ အနည္းငယ္က ေရာက္ေတာ့လဲ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္.. (ေသာက္သံုးေရအတြက္ေတာ့ ဘာေတြလုပ္ေပးေနတယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး..)
ေနာက္ၿပီး ေညာင္ေရႊ-ေရႊေညာင္ကားလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္ဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္.. အခု ေလာေလာဆယ္ အင္းေလးကို သြားတဲ့ လမ္းက မေကာင္းပါဘူး.. မိုးတြင္းဆိုလဲ ေရေက်ာ္တက္ပါတယ္.. အဲ့ဒါေတြကို ျပင္မယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္.. အဲ့ဒီလိုသာ လမ္းေတြ ေကာင္းသြားရင္ အင္းေလးကန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္သက္သာသာနဲ႔ သြားနိဳင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္..

တကယ္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြ မွန္မယ္ဆိုရင္ အင္းေလးသားေတြ အတြက္ေကာ.. ေတာင္ႀကီးသားေတြ အတြက္ပါ စိတ္ခ်မ္းသာစရာပဲ ေပါ့ေနာ္.. ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အားလံုးကလဲ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အင္းေလးကန္ႀကီး တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားေစခ်င္ပါဘူး..

အင္းေလးကန္ႀကီး အစဥ္သာယာ တည္တံ့ ေနပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း..

ေနာင္အင္းေလးကို လာလည္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္..

17 comments:

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

အင္းေလးအေၾကာင္းကို အခုလို႔ စံုစံုစိစိ သိရလို႔ ကေတာက္ကတက္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ း)

ဟိုး အရင္ ေနေက်ာက္ခဲ ကာတြန္းေလးေတြ ဖတ္ဖူးလားမသိဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ကာတြန္းေတြက အင္းေလး ဟဲယာရြာမ အေၾကာင္း ေနာက္ခံေတြခ်ည္းပဲ... ငယ္ငယ္တုန္းက ေနေက်ာက္ခဲ ကာတြန္းကို အရမ္းၾကိဳက္ခဲ့တယ္။ ဖတ္ရင္း ငိုရတာလဲ ခဏခဏပါပဲ.

Taunggyi - The Cherry Land said...

ဟုတ္ကဲ့ ကေတာက္ကတက္ ေက်းဇူးတင္စကား ၾကားရတဲ့အတြက္ မေပါ့မတိမ္ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။ 
ေနေက်ာက္ခဲ ဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မမွီတာပဲလား။ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ မႏွံ႕စပ္ တာလားမသိ မၾကားဖူးပါဘူး။ မနိဳင္းနိဳင္းေျပာပံု အရဆိုရင္ အရမ္းေကာင္းမဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ျဖစ္နဳိင္ရင္ တစ္ပုဒ္ ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္ Post တင္ေပးပါလားခင္ဗ်ာ။ မသိတဲ့ သူေတြလဲ ဗဟုသုတရတာေပါ့ဗ်ာ။

ေက်ာ္စြာ said...

ကေတာက္ကတက္ ဆိုတာ ဘာကို ေျပာေနၾကတာလဲ..
သားသား သိဘူး....

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

အမ္.. ၉၉ ငယ္ငယ္က ဖတ္ခဲ့ဖူးတာကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ဇာတ္လမ္းေတြ မွတ္မိေတာ့မတုန္း.. စာအုပ္ဆိုင္ေဟာင္းေတြမွာ ရွာၾကည့္ရင္ ရွိႏိုင္ေလာက္အုန္းမယ္ ထင္တယ္ း) ကေတာက္ကတက္ဆိုတာ အရမ္း.. အရမ္းပါတဲ့ရွင့္..ဟီး..

Taunggyi - The Cherry Land said...

မကိုးကိုး ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးဦးမွာေတာင္ မဟုတ္ဘူးနဲ႔ တူတယ္။ :) ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ေတြ႕လိုေတြ႕ျငား ရွာၾကည့္လိုက္ပါဦးမယ္။

ေက်ာ္စြာ said...

ကြ်န္ေတာ့္ ဆီမွာ ေတာ့ ေနေက်ာက္ခဲ ကာတြန္း စာအုပ္ အေဟာင္း တစ္အုပ္ရွိေသးတယ္ ထင္တယ္.. လိုခ်င္ရင္ ျပန္ရွာလိုက္မယ္

Unknown said...

hollister clothing
michael kors outlet online
christian louboutin
louis vuitton outlet
jordan 8s
kobe bryant shoes
nike huarache shoes
nike uk
ray ban sunglasses
true religion outlet
michael kors handbags
michael kors outlet online
tory burch flats
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
beats headphones
louboutin pas cher
true religion jeans
louis vuitton outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
gucci outlet
louis vuitton handbags
air jordan pas cher
coach factory outlet
jordan 11s
adidas uk
gucci outlet
mont blanc pens
lebron james shoes
polo ralph lauren
michael kors outlet
burberry outlet
gucci outlet
louis vuitton handbags
burberry outlet online
nike roshe runs
jordan 3
michael kors outlet
20164.8wengdongdong

Unknown said...

louis vuitton outlet
coach outlet
oakley store
oakley sunglasses
christian louboutin sale
cheap oakleys
kevin durant shoes
replica watches
longchamp handbags
north face outlet
kevin durant shoes 8
louis vuitton outlet
coach factory outlet
oakley vault
cheap jordans
hollister clothing
ray ban outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
tiffany outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
kate spade outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nike free run 2
cartier watches
coach outlet
jordan 8
hollister clothing store
nike trainers
toms shoes
ray ban outlet
toms
michael kors outlet
20164.8wengdongdong

Unknown said...

christian louboutin uk
swarovski crystal
ray ban sunglasses
adidas wings
hollister uk
ferragamo shoes
cheap oakley sunglasses
cartier outlet
beats headphones
tiffany jewelry
ray-ban sunglasses
herve leger dresses
michael kors outlet
replica watches
true religion jeans sale
dior sunglasses
cheap mlb jerseys
nike air max
true religion jeans
burberry outlet online
burberry outlet online
prada sunglasses for women
michael kors outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet sale
mcm outlet
air jordan shoes
mulberry handbags
louis vuitton handbags
hermes birkin bag
burberry outlet store
coach outlet
louis vuitton outlet online
cheap michael kors handbags
police sunglasses
chanyuan0527a

Fangyaya said...

louis vuitton outlet
nike trainers
timberland boots
jordan 8
adidas uk
air max 90
louboutin pas cher
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
adidas nmd
burberry outlet
louis vuitton outlet stores
ralph lauren uk
coach factory outlet
nike air force
coach outlet
michael kors outlet online
burberry outlet
kate spade outlet
kevin durant shoes 8
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
replica watches
michael kors outlet
celine bags
fitflop sandals
christian louboutin wedges
lebron james shoes 13
coach outlet online
michael kors purses
fitflops
yeezy boost 350
instyler curling iron
coach outlet store online
christian louboutin shoes
christian louboutin outlet
true religion shorts
timberland shoes
coach factory outlet
20167.25chenjinyan

Unknown said...

yeezy boost
celine outlet online
ralph lauren outlet
ugg outlet online
true religion jeans
christian louboutin outlet
longchamp solde
nike foamposite
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg outlet online
versace sunglasses on sale
oakley sunglasses uk
snapbacks wholesale
louis vuitton outlet
cheap ugg boots
fitflops sale
michael kors outlet online
abercrombie and fitch
mulberry handbags sale
nike air max 90
longchamp handbags
true religion jeans
prada handbags
louis vuitton outlet stores
reebok trainers
ugg boots
polo ralph lauren
michael kors outlet
michael kors outlet
nike blazer pas cher
lebron james shoes
air jordan 11
longchamp outlet
mbt shoes
0802jianxiang

chenmeinv0 said...

cheap ugg boots
nhl jerseys cheap
replica rolex
mbt shoes clearance
coach outlet store online
louis vuitton handbags
cheap basketball shoes
retro jordan shoes
adidas yeezy 350 v2
louis vuitton bags
2017.1.22xukaimin

Unknown said...

replica watches
boston celtics jersey
nike roshe run
coach outlet
yeezy boost 350 black
omega watches for sale
san francisco 49ers jerseys
new york knicks
rolex replica watches
nike tn pas cher

raybanoutlet001 said...

jacksonville jaguars jersey
air jordan 8
skechers outlet
fitflops sale clearance
kate spade sale
superdry clothing
fitflops
salomon boots
ed hardy clothing
cheap jordan shoes

Obat Penyakit Asam Urat said...

His article is very helpful at all thanks

Obat Mata Juling
Obat Kanker Rahim
Obat Gatal Berair di Ketiak
Cara Mengobati Sakit Pinggang
Cara Mengobati Benjolan Di Vagina
Pengobatan Alami Penyakit vertigo

te12 said...

qzz0726
toms shoes
nike air force 1
michael kors outlet
dsquared2 jeans
jordan shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
soccer jerseys
true religion jeans
cheap jordans

5689 said...

zzzzz2018.9.3
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
ugg boots on sale 70% off
nike shoes for men
kate spade outlet online
christian louboutin shoes
basket nike femme
ray ban eyeglasses
tory burch handbags