Sunday, September 16, 2007

အမ်ားသိေစရန္ေၾကျငာျခင္းေတးေရးဆရာ လိွဳင္းေဇာ္ဝင္း(ခ)ေမာင္ေဇာ္ဝင္းသည္ ဦးခြန္ဟိန္းေအာင္ထံသို႕ ကကၠဴအလြမ္း ေတးစီးရီးေခါင္းစဥ္ အပါအဝင္ သီခ်င္း(၁၁)ပုဒ္ကုိလည္းေကာငး္၊ ဦးခြန္ထြန္းေမာင္ထံသို႕ ေႏွာငး္သီခ်င္း အပါအဝင္ သီခ်င္း(၁၀) ပုဒ္ကုိလည္ေကာငး္၊ ဦးေအာင္ေဇယ်ာလြင္ ထံသို႕ ေကာငး္ခ်ီးဆုကမ္းမယ္ သီခ်င္းအပါအဝင္(၁၁)ပုဒ္ကုိလည္းေကာငး္၊ ဦးစိုငး္ထြန္းေအာင္ထံသို႕ လက္ႏုသြယ္ပန္းသီခ်ိန္ ေတးစီးရီးတြင္စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အလြမး္ေရာင္ႏွလံုးသားသီခ်င္းအပါအဝင္ သီခ်င္း(၁၂)ပုဒ္ ကုိ လည္းေကာင္းေရာငး္ခ်ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ထို႕သို႕ေရာင္းခ်၊ ဝယ္ယူျပီးျဖစ္ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ ယခုအခါ ေတးေရးဆရာ လိွဳင္းေဇာ္ဝင္း(ခ) ေမာင္ေဇာ္ဝင္း ကအျခား သူမ်ားထံသုိ႕ ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ်ေနေၾကာငး္သိရပါသည္။သို႕ျဖစ္ပါ၍ ေရာင္းခ်ေပးျပီးေသာေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားအရ ထပ္မံေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ေတးေရး ဆရာလိွဳင္းေဇာ္ဝင္း(ခ) ေမာင္ေဇာ္ဝင္းကုိ သတိေပးေၾကာ္ျငာလုိက္ပါသည္။

No comments: