Wednesday, October 17, 2007

ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တိုင္ဘယ္ကစ

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ျမိဳ႔ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔တြင္ ယခင္ေခတ္မ်ားကပင္ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔ကို အဂၤလိပ္ေခတ္ကာလ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မက်င္းပၾကေသးေပ။ မီးထြန္းျခင္း ၊ မီးရွဴးမီးပန္းလြတ္ျခင္း ၊ ေဗ်ာက္အို္း မ်ားသာရွိပါသည္။ ယင္းကာလ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔တြင္ ေနသူမ်ားသည္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား ႏွင္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဗ်ာက္အိုးမ်ားေဖာက္ၾကေၾကာင္း မွတ္သားဖူးပါသည္။ တန္ေဆာင္တိုင္ကာလတြင္ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္မွ ၾကြျမန္းလာသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရည္မွန္း၍ မီးပံုးပ်ံလြတ္တင္ ပူေဇာ္သည့္ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုျပင္ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္၌ သၾကားမင္းတည္ထားကိုးကြယ္ေသာ စူဠာမုဏိေစတီေတာ္အား ပူေဇာ္သည့္ အမႈအျဖစ္ မွတ္ယူကာ မီးပံုးပ်ံပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔တြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မျဖစ္မွီ တႏွစ္ အလိုတြင္ မီးပံဳးပ်ံလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ ျမန္မာ သကၠရာဇာ္ ၁၃၀၃ တန္ေဆာင္မုန္းလ တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔ ျမိဳ႔မရပ္ကြက္ရွိ ကုန္းသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးစီး၍ ပိတ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မီးပံုးပ်ံၾကီးတစ္ခုကို လႊတ္တင္ခဲ့သည္။ မီးပံဳးပ်ံ ခ်ဳပ္လုပ္ရာတြင္ ကူညီကုန္းရပ္ကြက္ ေန စာေရးကေတာ္ေဒၚသင့္ ႏွင့္အဖြဲ႔က အပ္ခ်ဳပ္စက္ ၃၀ ျဖင့္ တစ္လတိတိခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့သည္။ မီးပံုးပ်ံခ်ဳပ္ရာတြင္ ကိုက္ ၄၀ ပါ ပိတ္ ၄၀ အုပ္ခန္႔ ကုန္သည္။ မီးပံုးပ်ံၾကီး ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏိုင္ရန္ ကုန္းသာဘုန္းၾကီးမွ ဦးစီး၍ ဦးထား ၊ ဦးခ်စ္ႏွင့္ တစ္ျမိဳ႔လံုးမွ ကာလသားမ်ား လုပ္အားျဖင့္ မီးပံဳးပ်ံၾကီးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

မီးဇာ အမာခံကို သံျဖင့္ျပဳလုပ္၍ သကၤန္းစုတ္မ်ားကို ပတ္ခ်ည္ကာ ေရနံေခ်း၀ေအာင္ စိမ္ျပီးမွ မီးဇာလုပ္ခဲသည္။ မီးဇာက်စ္ျခင္းကို ေျမျဖဴေတာင္ ရပ္ကြက္မွ သစ္ပင္ခုတ္သူ ဦးလွေဖမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ မီးပံုးပ်ံ ေခါင္အခ်င္းမွာ ခန္႔မွန္း ေပ ၅၀ ခန္႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းမီးပံုးပ်ံမွာ ယခုေခတ္မီးပံုးပ်ံထက္ ၾကီးမားသည္။ ေအာက္ဆြဲအျဖစ္ လူအသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္အိတ္ ၊ ဆီပံုး ၊ ထမင္းခ်ိဳင့္ ၊ ထီး စေသာ ပစၥည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္အျပင္ ေလာကပါလ နတ္မင္းၾကီး ၄ ပါး စကၠဴရုပ္မ်ားလည္း ခ်ိ္တ္ဆြဲထားသည္။ နတ္မင္းၾကီး ၄ ပါးတြင္ တစ္ပါးလွ်င္ ယင္းေခတ္က ျမန္မာေငြ ၂၅ က်ပ္စီ လက္ထဲတြင္ ကန္ေတာ့ ပံုျပဳလုပ္၍ လိပ္ထည့္ထားသည္။

ပိတ္သားမီးပံုးပ်ံၾကီးမွာ အရြယ္အစားၾကီးမားသျဖင့္ လိုအပ္ေသာ မွိဳင္းကိုရရွိရန္ ကုန္းသာဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းေတာင္ေစာင္းတြင္ ကိုက္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိ ဥမွင္လွိဳင္ေခါင္းကိုတူးျပီး ၊ တစ္ဖက္တြင္ ေလာင္စာမ်ားကို မီးရွိဳ႔၍ ထြက္လာသည့္ မွိဳင္းမ်ားကို လွိဳင္ေခါင္းမွ ျဖတ္ကာအထြက္တြင္ ပီပါျပတ္ထားရွိ၍ ယင္းအထက္မွ မီးပံုးပ်ံ ဆိုင္းၾကိဳး ၄ ၾကိဳးျဖင့္ ထိန္းကာ ၾကိဳးမ်ားကို ဆီးျဖဴပင္ ၄ ပင္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရွိသည္။ မီးပံဳးပ်ံတြင္ မွိဳင္း၀၍ အေပၚသို႔တက္ရန္ အသင့္ျဖစ္သည့္အခါ မီးဇာအားမီးညွိ၍ ဆိုင္းၾကိဳး ၄ ၾကိဳးစလံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္း လူ ၄ ဦးက ဓါးေျမာင္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္၍ မီးပံုးပ်ံကို လြတ္ခဲ့သည္။ မီးပံုးပ်ံလြတ္စဥ္ ရာဟုေထာင့္ရွိ ဆိုင္းၾကိဳးမွာ တစ္ျပိဳင္တည္းမျပတ္၍ မီးပံုးပ်ံကို ေဆာင့္ဆြဲသကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ မိးပံုးပ်ံ အထိနာခဲ့ရသည္။ အျမင့္ေပ ၅၀၀ ခန္႔ အေရာက္တြင္ ေအာက္ဆြဲတြင္ ပါသြားသည့္ ထီးနွင့္ ထမင္းခ်ိဳင့္ ၂ မ်ိဳးမွာ ေလးထီးျဖင့္ ေအာက္သို႔က်လာခဲ့သည္။ မီးပံုးပ်ံလႊတ္ပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔သူ ၊ ျမိဳ႔သား မ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရွဳအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ အားေပးေနစဥ္တြင္ ပင္ မီးပံုးပ်ံၾကီးသည္ အသံျမည္ ေပါက္ကြဲ၍ ကုန္းသား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတာင္ေျခရင္း ၾတိဂံေထာင့္ ပန္းျခံအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ပ်က္က်ကာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ကုန္းသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ မီးပံုးပ်ံကို ထပ္မံလုပ္ခဲ့သည္။ မူလက ပိတ္သားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယအၾကိမ္ မီးပံဳးပ်ံကို ရွမ္းစကၠဴ (မုိင္းကိုင္စကၠဴ) ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေခါင္အခ်င္းမွာ ၂၄ ေပခန္႔ရွိသည္။ မီးပံဳးပ်ံမလႊတ္မီ ကုန္းသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ လႊတ္တင္လိုက္သည့္ မီးပံုးပ်ံၾကီးကို ရရွိ၍ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႔ လာပို႔ပါက ရွမး္ဆန္ ျပည္ ၄၀ ၀င္ ဆန္အိတ္တစ္အိတ္ ၊ ဆီ ၁၀ ပိႆ ၀င္ ဆီ တစ္ပံဳး ၊ဆုခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး မီးပံုးပ်ံကို လႊတ္တင္ခဲ့သည္။ လူအသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ထီး ၊ ထမင္းခ်ိဳင့္ ၊ဆပ္ျပာ ၊ လံုျခည္ ၊ ေငြ ဒဂၤါး စသည္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆြဲ၍ လႊတ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါမီးပံုးပ်ံသည္ ကုန္းသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ေတာင္ေဇာင္းမွ တက္၍ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔ရွိ ႏြားလားဥႆဖေတာင္၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီ ရွိရာ ဘက္သုိ႔ ဦးတည္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ၊မီးပံဳးပ်ံသြားရာလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ေအာက္ဆြဲမ်ားမွ လူအသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား က်လာသျဖင့္ လူအမ်ားလုိက္လံ ေကာက္ၾကေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေတာင္ၾကီးမီးပံုးပ်ံၾကီးမ်ားကို မည္သည့္ခုႏွစ္က စတင္လႊတ္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ၁၂၉၉ ခုနွစ္ တန္ေဆာင္ပုန္းလတြင္ ကုန္းသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ၄င္းေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ စတင္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း လူၾကီးသူမမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားအရ သိရွိရသည္။


ယခု post သည္ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀မည့္ (ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တိုင္ဘယ္ကစ ) ထဲမွ တပိုင္းတစ ကူးယူ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ မူလေရးသားသူ ဦး......... အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

5 comments:

Coral said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တိုင္ဘယ္ကစ..ဆိုတာသိခ်င္ေနတာၾကာပါၿပီ။
အခုလိုpost တင္ေပးတဲ့ကုိေက်ာ္စြာ ကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္

xumeiqing said...

121519meiqing
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
ugg australia
coach outlet store online
the north face jackets
timberland boots
ugg clearance
burberry outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nike air huarache
canada goose jackets
beats by dre
ray-ban sunglasses
oakley sunglasses
abercrombie
louis vuitton outlet
uggs clearance sale outlet
cheap jordans
timberland boots
louis vuitton outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
montblanc
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses

Unknown said...

ray ban sunglasses
coach factorty outlet
coach outlet online
nike air max
longchamp bags
nike uk
designer handbags
giuseppe zanotti sneakers
nike air max
kobe shoes 11
michael kors bags
timberland outlet
kate spade
ghd hair straighteners
nike free run
louis vuitton
air max 90
ray ban outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
oakley vault
michael kors handbags
gucci handbags
christian louboutin outlet
instyler curling iron
burberry outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet
coach factorty outlet
coach factorty outlet
tiffany and co
louis vuitton outlet
cheap jordan shoes
insanity workout
coach factory outlet
juicy couture
gucci outlet
hollister clothing
louis vuitton
20164.8wengdongdong

Unknown said...

michael kors handbags working
armani exchange outlet stationery
packers jerseys Five
cowboys jerseys to
christian louboutin shoes this
redskins jerseys or
michael kors outlet your
mlb jerseys free
colts jerseys this
michael kors handbags wholesale week

5689 said...

zzzzz2018.9.3
ralph lauren outlet
nike shoes
louboutin shoes
canada goose jackets
canada goose jackets
golden goose shoes
nike outlet
fitflops sale clearance
asics shoes
ugg boots